Ülevaade

Inseneribüroo PLUSS loodi 2009. aastal, kui erinevates projektbüroodes tegutsenud kolm inseneri Jüri Kliimask, Ülar Vihul ja Andres Läänesaar otsustasid koostöös Arhitektuuribürooga Pluss panna aluse uuele konstruktsioonibüroole. Ühiste jõududega asuti koos projekteerima nii üldehituse objekte (teras, betoon, kivi) kui ka tehaselise valmistusega puithooneid. Tänaseks on Inseneribüroo Pluss tegutsenud juba 9 aastat ja meie projektlahenduste põhjal on valminud ca. 178’000m² hooneid. Oleme saanud erinevaid riiklikke ja rahvusvahelisi tunnustusi nt. Parim BIM koostööprojekt 2018 (Noblessneri kvartal), Eesti parim tehasemaja 2010 (Tammiste lasteaed) ja Tekla BIMsight Award 2013.

Meie tugevuseks on tipptasemel 13-liikmeline inseneride meeskond ja hea koostöökogemus paljude erinevate arhitektuuribüroode, kinnisvaraarendajate ja majatehastega. Omame kogemusi mitmete erikonstruktsioonide projekteerimise vallas, nt. sadamarajatised, suureavalised liimpuitkonstruktsioonid, CLT (ristkihtliimpuit), puitbetoonkomposiit, klaasist kandekonstruktsiooniga tarindid jm.

Teeme aktiivselt koostööd erialaliitude, kõrgkoolide ja ametkondadega eesmärgiga propageerida taastuvate ja keskkonnasäästlike ehitusmaterjalide kasutamist. Näitena võib tuua koostöös Päästeameti, Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooliga 2017 koostatud juhendmaterjali kuni 8-korruseliste puitkonstruktsioonis hoonete rajamiseks (loe lähemalt). Inseneribüroo Pluss on nii Eesti Betooniühingu kui ka Eesti Puitmajaliidu liige.

Teenused

  • Hoonete projekteerimine – monoliitbetoon-, monteeritav betoon-, teras-, puit- ja kivikonstruktsioonide projekteerimine eelprojektist tootejoonisteni;
  • Liimpuit ja CLT – suureavalised liimpuitkonstruktsioonid, tulepüsivuse analüüs, massiivpuidust seina- ja vahelaepaneelide tugevusarvutused;
  • Element- ja moodulmajad – majatehaste konsulteerimine, modelleerimine hsbCAD tarkvaras, tootejoonised, robotliinide masinloetavad tööfailid, maavärina arvutused;
  • Insenerrajatised – sadamarajatised, tööstusehitised, maa-alused konstruktsioonid, vedelike mahutid, komposiitkonstruktsioonid;
  • Ehitusinfo modelleerimine – BIM mudeli koostamine vastavalt COBIM 2012 nõuetele kasutades Autodesk Revit tarkvara;
  • Konsultatsioonid – ehitusprojektide ekspertiisid, olemasolevate hoonete auditid, autorijärelevalve, arendaja nõustamine projekti ettevalmistamise faasis;

Puithooned

Inseneribüroo Pluss teeb koostööd enamike suuremate Eesti puitmajatehastega ja omab ülevaadet element- ning moodulmajade tootmise ja ehitamisega seotud tehnoloogia viimastest trendidest. Puidust hoonete projekteerimiseks kasutame hsbCAD tarkvara, mis võimaldab läbi ülidetailse BIM mudeli koostada tootmisrobotitele masinloetavad tööfailid (CNC – computer numeric control). See omakorda kiirendab tootmisprotsessi ja vähendab inimliku eksimuse võimalust.

Seoses tuleohutust käsitleva seadusandluse muutumisega kõikjal Euroopas (sh. Eestis) on arendajad hakanud huvi tundma järjest kõrgemate puidust kortermajade vastu (seda ka maavärinaohtlikes piirkondades). Kõrgemad hooned peavad toime tulema suuremate vertikaal- ja horisontaalkoormustega ja seetõttu oleme töötanud välja metoodika ristkihtliimpuidust (CLT) ja spoonliimpuidust (LVL) kandekonstruktsioonide dimensioneerimiseks.